image caption:

 ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ । ਵਿਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਿਛਿਉਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ । ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ: 07951 900025 ਜਾਂ 07435 374909 ੂੜ ੜੲਠਟਯ ਥੂ ੜੲਫ਼। 876 (2993)