image caption: ਤਸਵੀਰਃ ਡਾਕਟਰ ਜੇਸਨ ਵੋਹਰਾ

ਡਾਕਟਰ ਜੇਸਨ ਵੋਹਰਾ ਐਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ

 ਲੰਡਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੰਿਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ) ਡਾਕਟਰ ਜੇਸਨ ਵੋਹਰਾ ਐਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟਿੀ ਦੇ ਪਹਲਿੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਜੇਸਨ ਵੋਹਰਾ ਲਾਇਨਕ੍ਰਾਫਟ ਹੋਲਸੇਲ ਲਮਿਟਡਿ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਨ। ਜੋ ਸਰ ਜੌਹਨ ਸੁੰਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜਹਿਨਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੱਿਤਾ ਹੈ।

ਡਾ ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ 2014 ਵੱਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟਿੀ ਦੁਆਰਾ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਕਿਾਸ ਵੱਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਆਨਰੇਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤਿ ਕੀਤਾ ਗਆਿ ਸੀ, ਐਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟਿੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਯਿੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਰਿਫ਼ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਰਿਾਸਤ ਦੇ ਪਹਲਿੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ।
ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨਰਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਫਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਡਾਃ ਵੋਹਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਮਡਿਲੈਂਡਜ਼ ਵੱਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਗਰਕਿ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭੂਮਕਿਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂ ਕੇ ਵੱਿਚ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾਃ ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 2017 ਵੱਿਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਜ਼ਾਬੈੱਥ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਤਿਾਬ ਓ ਬੀ ਈ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤਿ ਕੀਤਾ ਗਆਿ ਸੀ।